Kontakt och medlemskap

Du kan kontakta Sockenkyrkonätverket genom att maila Karin Skoglund via karinskoglund64@icloud.com eller Sten Rentzhog via sten.rentzhog@gamil.com.

Bli medlem!

Var och en som vill medverka till sockenkyrkornas bevarande är välkommen att bli medlem i nätverket. Medlemmarna får ett digitalt nyhetsbrev samt kallas till nätverkets möten och seminarier.

Varje medlem bör sprida kännedom om nätverket och värva ytterligare deltagare, särskilt med bakgrund inom till exempel forskning, undervisning, kulturmiljövård och journalistik.

Bli medlem genom att maila dina kontaktuppgifter till Karin Skoglund via karinskoglund64@gmail.com.