Bokpresentationer

Här nedan presenteras de böcker som Sockenkyrkonätverket tagit initiativ till att ge ut.

Svenskarna och deras kyrkor av Hanna Enefalk

Svenskarna

Hur har kyrkan format svenskarna? Och varför ser egentligen kyrkorna ut som de gör? Historikern Hanna Enefalk tar oss med på en tusenårsresa till ett Sverige som vi ofta bara har anat. Lagar, moral, tidsuppfattning, till och med själva landskapet – allt har utvecklats i ett samspel med landets kyrkor.

Boken är utgiven av Medströms Bokförlag 2017.

Kyrkan i landskapet

Kyrkan-i-landsk_omsl_anna

Boken vill uppmärksamma de stora förändringar våra kyrkomiljöer genomgått under senare tid. Församlingsstrukturen befinner sig i omdaning, den pågående urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden är också faktorer av stor betydelse.

Boken vill väcka allmänhetens intresse för dessa miljöer med sina stora kulturhistoriska värden. Kan ett landskapsperspektiv fördjupa kunskapen om sockenkyrkorna och värderingen av kyrkomiljöerna? Det är en av de frågor som ställs i boken.

Boken är framtagen inom Sockenkyrkonätverket och publiceras av Vitterhetsakademien. Läs mer och beställ boken på Vitterhetsakademiens hemsida.

Kyrkornas mysterium av Peter Bexell

Kyrkornas-mysterium

I det svenska kulturarvet är kyrkorna den största gruppen byggnader. De finns över hela landet, de är från tio olika århundraden, och de ser olika ut. Ändå går varenda en att känna igen som en kyrka. I motsats till de flesta andra kulturminnen har de haft samma funktion hela tiden: de är inte bara byggnader utan rum, anordnade för gudstjänst.

Varför ser de ut som de gör? Hur har de förändrats? Vilka skillnader finns mellan ett rum från tidig medeltid och ett modernt kyrkorum – och varför är de ändå så lika varandra?

Boken Kyrkornas mysterium handlar om rummets utformning och de inventarier som funnits där – också de som kanske kommit ur bruk men ändå finns kvar. Både helheten och detaljerna är formade av människornas gudstjänst och kyrkans tro. Det blir en fascinerande vandring genom växelspelet mellan det bestående och förändringarna, där delar av den månghundraåriga kyrkan kan ha fått nya funktioner.

Läsaren får hjälp att hitta »århundrades-ringar« i kyrkorummet som kan knyta vår tid till gångna tiders församlingsliv, och lära känna både vanligt folks andliga erfarenheter och de teologiska distinktioner som församlingspräst och kyrkoledning formulerat. Både rummets olika delar, dess bildvärld och alla dess inventarier placeras in i ett meningsfullt sammanhang.

Boken ingår i Vitterhetsakademins projekt kring sockenkyrkorna. Huvudförfattaren Peter Bexell är teologie doktor med inriktning på gudstjänstens och kyrkolivets teologi, och präst med stifts- och församlingserfarenhet.

Mitt i byn av Carin Bergström

9789127143326

”Hennes bok är späckad med detaljer. Samtidigt blir de stora linjerna tydliga … ger en bild av vad Sverige har varit, och det ger en bild av Sverige idag.”
Maria Küchen, SR Obs i P1
Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den kristna läran utan också nyheter, propaganda, lagar, konst, musik och kunskap. Denna kulturhistoriska insats står i centrum när Carin Bergström skildrar sockenkyrkans roll i våra förfäders liv. Där har de visat upp sig, flörtat, samlats vid högtider och vidkatastrofer, biktat sina innersta hemligheter, ansökt om intyg, betalat tionde, tvingats stå flera timmar i sträck, tiggt allmosor och fått den enda fläkten avstora vida världen som stått till buds. Kyrkan har hunnit förändras åtskilliga gånger i historien, liksom också vårt förhållande till den, men likafullt har den ända in i våra dagar funnits mitt i byn – bokstavligt såväl som bildligt.

Carin Bergström är fil.dr i historia och disputerade på en avhandling om svenskt prästerskap. Hon har varit museichef på Skoklosters slott och chef för Kungliga Husgerådskammaren. Bland hennes böcker om svensk historia märks Passion och skilsmässa, Självständig prinsessa och Stina Piper.

Carin Bergström, varför ville du skriva Mitt i byn?
– Landsbygdens kyrkor är hotade och jag vill berätta för läsarna om det stora historiska värde som kyrkorna bär på. Förr i världen levde de flesta människor på landet och deras liv kretsade kring kyrkan och dess institutioner. Så det var inte bara under gudstjänsten om söndagarna de kom i kontakt med kyrkan.

På vilket sätt är den relevant idag?
– Boken kan ses som en inlaga i en debatt om vad vi ska göra med de många kyrkobyggnader som sällan används i dag. Flykten från landsbygden har inneburit att många står öde och tomma under stora dela av året. En opinionsundersökning har visat att svenska folket inte vill att vi ska riva våra sockenkyrkor. Ska vi då istället bygga om dem till hotell eller garage som skett i andra länder?

Vad förvånade dig under arbetets gång?
– Att kyrkorna förmedlar en sådan lång historia av både social, ekonomisk, politisk och religiös natur. De dryga tvåtusen sockenkyrkorna som ligger som riktmärken i landskapet från Skåne i söder till Torne älv i norr berättar vårt lands tusenåriga historia.

Vem bör läsa Mitt i byn?
– Den kulturhistoriskt intresserade allmänheten och de som behöver en nyckel för att kunna låsa upp den kunskapsbank som finns dold i en i en kyrkobyggnad och en kyrkomiljö på landet.