Länkar

Sällskapet Kyrkokonstens Vänner
Förening grundad 2008 med mål att öka kunskapen om det kyrkliga kulturarvet och främja utgivningen av kvalificerad litteratur inom området.

Zettervallinstitutet
Zettervallinstitutet är ett forum för tankeutbyte, möten, utbildning och forskning i frågor kring kyrkorum och kyrkobyggnader.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Via denna sida finns en stor del av landets kyrkor och kapell sökbara. Här finns uppdaterad information om varje kyrkas historik och karaktärsdrag samt en stor mängd foton.

Kulturmiljöbild
Här kan man söka i Antikvarisk-topografiska arkivets stora samling av historiska fotografier, bland annat föreställande kyrkor i hela landet.

Skara Stiftshistoriska Sällskap
Sällskapet har till uppgift att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier och forskning rörande Skara stift, samt att i mån av möjlighet understödja studier och forskning i detta ämne.

Bebyggelsehistorisk tidskrift
Hemsidan innehåller utförliga förteckningar över publicerade artiklar, åtskilliga med kyrkor som ämne.

Kungl. Vitterhetsakademien
Bidrar bl.a. med forskningsmedel till olika projekt som rör kyrkor. Här kan volymer ur bokverket Sveriges Kyrkor beställas.

Kyrkokartan
På kyrkokartan kan du söka bland över 3600 svenska kyrkor som ingår i Svenska kyrkan. Här kan du recensera din lokala kyrka, hitta en vacker kyrka att besöka för en utflykt eller hitta en bra kyrka för exempelvis ett bröllop.