Årsmöte för Sockenkyrkonätverket 23 oktober

FÖRENINGEN SOCKENKYRKONÄTVERKET ÅRSMÖTE 2019

Föreningen Sockenkyrkonätverket kallar till årsmöte torsdagen den 23 oktober 2019 kl. 18.30 på Kristinhehovs malmgård, Södermalm i Stockholm.
Efter årsmötet blir det föredrag av biskop Johan Dalman, som talar utifrån sin nyutkomna bok ”Högt i tak i heliga rum”, därefter möjligheter till frågestund och diskussion.

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare

§ 3. Val av två justeringspersoner

§ 4. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

§ 5. Styrelsens årsberättelse

§ 6. Ekonomisk redogörelse

§ 7. Revisorernas berättelse

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

§ 9. Diskussion om årets verksamhet samt behandling av föreliggande förslag

§ 10. Fastställande av medlemavgift samt utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2020

§ 11. Val av styrelse

§ 12. Val av två revisorer samt suppleant

§ 13. Val av valberedning

§ 14. Mötets avslutande

§ 14. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Sten Rentzhog, Ingrid Sjöström och Barbro Mellander Interimsstyrelse

Senioruniversitetets kyrkvandringar

Hösten 2019 ger Senioruniversitetet i Stockholm en femte termin kyrkvandringar i Stockholm under rubriken Kyrkornas hemligheter. Serien startade hösten 2017 på initiativ av Medströms bokförlag, som givit ut boken ”Kyrkornas hemligheter – Stockholm”. Att seriens 60 platser snabbt fulltecknats varje termin visar ett glädjande tecken på att intresset för våra kyrkor ännu är stort. Man kan hoppas att Senioruniversitetet i andra städer, t.ex. Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå, tar upp idén – där finns ju många ytterst sevärda kyrkor att visa!

 

Sockenkyrkonätverket blir ideell förening

Ledningsgruppen för sockenkyrkonätverket har efter moget överväganade kommit fram till beslutet att bilda Föreningen Sockenkyrkonätverket. Det har visat sig svårt att agera och verka som ett nätverk i större samarbeten eller för att söka projektmedel och ta emot ekonomiska bidrag. Vi har sett detta beslut som en viktig och strategisk förutsättning för att kunna bidra till en bredare förståelse för sockenkyrkornas långsiktiga bevarande.

I februari tillsattes en interimsstyrelse bestående av Sten Rentzhog, Ingrid Sjöström ochBarbro Mellander med uppdrag att planera för ett årsmöte under hösten 2019. Det finns för tillfället inga planer på att ta ut några medlemsavgifter utan det primära med föreningsbildningen är att få till stånd en juridisk person med organisationsnummer. Det är ledningsgruppens förhoppning att alla som idag är med i nätverket har ett fortsatt engagemangför frågorna och vill övergå till att bli medlemmar i Föreningen sockenkyrko-nätverket.

Ni som inte önskar bli medlemmar i föreningen ombeds höra av er och meddela detta med via mejl till karinskoglund64@gmail.com

Information om föreningsbildningen kommer att mejlas ut till nätverkets nuvarande medlemmar i mars/april 2019.

Vackert och värdigt – ny bok om kyrkornas textila arv

vackert-vardigt
Margareta Ridderstedt, textilantikvarie, disputerade i konstvetenskap under 2017 med avhandlingen ”Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930”. I boken berättar hon om kyrkliga textilier, ateljéerna och konstnärinnorna bakom dessa vackra föremål.
Avhandlingen är utgiven av Stockholms universitet, 2017, 378 sid, rikt illustrerad i färg. CD-skiva medföljer.
Man kan beställa boken direkt från författaren, adress:
Lundagatan 39
11727 Sthlm

Ny bok om kyrkorestaureringar och kommande föreläsningar

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven

Program våren 2018

1 februari 14.15–16.00 sal 2-0028

Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017.

 

16 februari 15.15–16.30 Universitetshuset, sal I

Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrealese av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras

1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv

med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift

Anmälan om deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se senast fred. 9 febr.

FFKK_AEBerg-BookreleaseVT2018-

 

15 mars 10.15–12.00 sal 2-0028 Obs förmiddagstid!

Storstädning, friläggning och stabilisering.

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.

 

22 mars 11.15–16.00 Ritsalen, högst upp i hus 4

Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet

– historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner. Lunch serveras.

 

12 april 14.15–16.00 Västerås domkyrka

Exkursion till Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens

kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar

presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.

 

24 maj 14.15–16.00 sal 2-0028

Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.

Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje programpunkt.

Var vänlig anmäl ditt deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se