Vackert och värdigt – ny bok om kyrkornas textila arv

vackert-vardigt
Margareta Ridderstedt, textilantikvarie, disputerade i konstvetenskap under 2017 med avhandlingen ”Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1930”. I boken berättar hon om kyrkliga textilier, ateljéerna och konstnärinnorna bakom dessa vackra föremål.
Avhandlingen är utgiven av Stockholms universitet, 2017, 378 sid, rikt illustrerad i färg. CD-skiva medföljer.
Man kan beställa boken direkt från författaren, adress:
Lundagatan 39
11727 Sthlm

Ny bok om kyrkorestaureringar och kommande föreläsningar

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven

Program våren 2018

1 februari 14.15–16.00 sal 2-0028

Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017.

 

16 februari 15.15–16.30 Universitetshuset, sal I

Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrealese av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras

1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv

med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift

Anmälan om deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se senast fred. 9 febr.

FFKK_AEBerg-BookreleaseVT2018-

 

15 mars 10.15–12.00 sal 2-0028 Obs förmiddagstid!

Storstädning, friläggning och stabilisering.

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.

 

22 mars 11.15–16.00 Ritsalen, högst upp i hus 4

Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet

– historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner. Lunch serveras.

 

12 april 14.15–16.00 Västerås domkyrka

Exkursion till Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens

kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar

presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.

 

24 maj 14.15–16.00 sal 2-0028

Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.

Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje programpunkt.

Var vänlig anmäl ditt deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Ny bok: Kyrkan i landskapet

Kyrkan-i-landsk_omsl_anna

Boken vill uppmärksamma de stora förändringar våra kyrkomiljöer genomgått under senare tid. Församlingsstrukturen befinner sig i omdaning, den pågående urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden är också faktorer av stor betydelse.

Boken vill väcka allmänhetens intresse för dessa miljöer med sina stora kulturhistoriska värden. Kan ett landskapsperspektiv fördjupa kunskapen om sockenkyrkorna och värderingen av kyrkomiljöerna? Det är en av de frågor som ställs i boken.

Boken är framtagen inom Sockenkyrkonätverket och publiceras av Vitterhetsakademien. Läs mer och beställ boken på Vitterhetsakademiens hemsida.

Sockenkyrkoprojektets rapport om Skåne

Skanerapport

Rapporten Skåne – landskapets kyrkor är klar. Boken ger en både gedigen och omfångsrik presentation av kyrkornas arkitektur och plats i miljön.

De sju författarna analyserar det kyrkliga landskapets förändring från medeltid till 1900-tal, och med hjälp av tematiska kartor och diagram placeras de skånska kyrkorna i ett större sammanhang.

Det mångåriga forskningsprojektet har i och med Skånerapporten presenterat ytterligare en pusselbit i sin ambition att ge en översiktlig beskrivning av landets kyrkor. Rapporten kan köpas via Riksantikvariämbetets hemsida, som print-on-demandtryck.

Men den kan också laddas ned kostnadsfritt i pdf-format. På hemsidan finns också Sockenkyrkoprojektets rikstäckande rapport Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria.

Dolda rum – kyrkvindarnas hemligheter

aktiviteter_forelasning_dolda_rum-740x397

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – romanska takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till världens äldsta träkonstruktioner i bruk. I denna utställning ges besökaren en inblick i en annars fördold värld. Med foton lyfts 20 av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrktak fram – ett axplock från Skara stifts nyligen genomförda inventering.

Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Jönköpings länsmuseum, avslutar nu sitt projekt för Svenska kyrkan, om medeltida takstolar i Skara stift. Det blir både bokrelease och utställning.

http://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/dolda-rum-kyrkvindarnas-hemlighet/

https://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/2015/09/07/takkonstruktioner-i-bruk-sedan-snart-1000-ar-utstallning-och-bok-om-medeltida-kyrkotaklag-i-skara-stift/

Sockenkyrkogårdar – för döda och levande

Kungl. Vitterhetsakademien och Sockenkyrkonätverket inbjuder till seminariet

SOCKENKYRKOGÅRDAR – FÖR DÖDA OCH LEVANDE

Torsdagen den 15 oktober 2015 i Akademiens lokaler Villagatan 3 Stockholm

Program:

10.00 ​​
Välkomsthälsning, introduktion till förseminarium

10.15 – 12.00​
Redovisning av Sockenkyrkonätverkets verksamhet och bokprojekt. Diskussion om nätverkets fortsättning och arbetsformer.

12.00 – 13.00​
Lätt lunch i Akademiens matsal

13.00 – 13.15
​Sockenkyrkogårdarna, introduktion (Ulf Sporrong)

13.15 – 13.45
​På minnets stigar (Anita Theorell)

13.45 – 14.30​
Det gröna kulturarvet från medeltid till nutid (Elisabeth Svalin)

14.30 – 15.00
​Kaffepaus

15.00 – 15.45
​Från skvallertorg till minnespark – kyrkogårdarnas utveckling under tidigmodern tid (Göran Malmstedt)

15.45 – 16.30​
Graven som vanitassymbol, vilorum eller bortglömd – teologiska aspekter (Anders Jarlert)

16.30 – 17.00
​Avslutande diskussion. Rapporter om pågående kyrkogårdsinventeringar.

Medverkande:
Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria, Lunds universitet, Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet, Elisabeth Svalin, trädgårdshistoriker och kulturvetare, Anita Theorell, konstvetare och en av författarna till boken Minnets stigar (2001).
Anmälan senast 28 september till Helene Carson, Vitterhetsakademien (hcarson@vitterhetsakad.se). Deltagarantalet är begränsat till 40 pers. Seminariet och lunchen är kostnadsfri. Det är möjligt att delta enbart i seminariet kl. 13-17. Ange om deltagandet avser förmiddag, lunch, eftermiddag!

VÄLKOMNA!