Studiehandledningar

Här finns material som kan ge inspiration till egna studier kring sockenkyrkan, till exempel i form av en studiecirkel. Här kommer material att fyllas på succesivt.

Exempel på studiehandledning, framtagen av studiecirkel kring Torpa kyrka, Östergötland: Studiecirkel om sockenkyrkan