Seminarium 18 september 2013

Seminarium den 18 september 2013 i Vitterhetsakademiens lokaler, Stockholm

Sten Rentzhog hälsade välkommen.

Föredrag

Ulf Sporrong: Landskapet, kyrkorna och platsens själ.

Birgitta Roeck-Hansen: Kyrkornas läge i landskapet. Några exempel från olika delar av landet.

Kristina Franzén: Sockenstämmans krav och önskemål på valet av plats för ny kyrka. Några 1800-talsexempel från Växjö stift.

Ann Catherine Bonnier: Relationen mellan kyrkor och storgårdar. Exempel från Skåne, Östergötland och Västmanland.

Stefan Brink: Bygdekyrkor och/eller egenkyrkor i södra Norrland.

Anders Andrén: Dalby bortom Heligkorskyrkan – ett kejserligt landskap i Skåne.

Information och samtal om pågående projekt och framtida program

Sten Rentzhog rapporterade om pågående bokprojekt initierade av Nätverket: Carin Bergström skriver en populär sammanfattning av Sockenkyrkoprojektet och beräknar vara klar under 2014.

Peter Bexell skriver om kyrkans liturgi och teologi och har lämnat en första version som bearbetas under året.

Nils-Erik Villstrand påbörjar under hösten sin bok om kyrkan och samhällslivet.

Thomas Magnusson rapporterade om TV-serien Kyrkornas hemligheter som delfinansierats av Akademien och sänts första gången under sommaren med goda tittarsiffror. Han informerade även om en bok med samma namn som följer upp och fördjupar TV-serien och utges under hösten på Medströms bokförlag.

Ulf Sporrong meddelade att dagens seminarieföredrag kommer att sammanställas i en skrift i Akademiens konferensserie.

Erik Nordin kommenterade den nyss utkomna boken Restaureringskonstens historia av Fredric Bedoire med hänvisning till en folder om boken som utdelats.

Sten Rentzhog meddelade att Sockenkyrkonätverkets olika publikationer är dåligt spridda och uppmanade deltagarna att hjälpa till att göra dem bättre kända och använda. Publikationerna har nu lagts ut på nätet genom Riksantikvarieämbetet och finns sökbara på ämbetets hemsida på projektnamnet ”Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria”. De tryckta skrifterna kan beställas genom Akademiens publikationsansvariga Anna Forsling.

Henrik Lindblad informerade om ett nystartat forskningsprojekt vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, ”Gamla kyrkor och nya värden”, med professor Ola Wetterberg som projektledare. Lindblad deltar i projektet under hösten. Nätverket kommer att följa projektarbetet.

Diskuterades kommande verksamhet i nätverkets regi. Sten Rentzhog informerade om idégruppens planer på att anordna en överläggning med studieförbund och andra kursgivare om kunskapsspridning inom nätverkets områden. De skrifter som är under arbete kan då presenteras som ett användbart kursunderlag.

Ulf Sporrong tackade de medverkande och deltagarna och avslutade seminariet.

Ingrid Sjöström 2013-09-29