Verksamhet

Sokenkyrkonätverket arbetar i huvudsak på tre sätt.

Informations- och kunskapsspridning för att öka allmänhetens intresse för sockenkyrkorna, och kunskapen hos berörda yrkeskategorier och förtroendevalda inom och utom Svenska kyrkan.

Opinionsbildning, bland annat i form av artiklar, uppvaktningar och samråd med alla typer av institutioner och organisationer inom kyrka och samhälle som kan påverka kyrkornas framtid.

Samverkan, genom att försöka förena forskare, antikvarier och andra intresserade till gemensamma möten, initiativ och verksamheter.

En viktig verksamhetsform är därför informationsutbyte mellan medlemmarna,
Vid årliga seminarier diskuterar vi dels tematiska ämnen som senare kan utmynna i publikationer, dels aktuella frågor.

Arbete pågår för närvarande med tre publikationer:

  • en populärversion av Sockenkyrkoprojektets slutrapport
  • en skrift om kyrkorna som samhällshistoria
  • en skrift om hur man i en kyrka kan avläsa den liturgiska och idéhistoriska utvecklingen.

Samtliga kommer när de är färdiga att användas som underlag för utbildning.

Nätverket har också engagerat sig i Tv-serien Kyrkornas hemligheter i 8 avsnitt, som visades på Sveriges Television 2013 och 2014.