Dolda rum – kyrkvindarnas hemligheter

aktiviteter_forelasning_dolda_rum-740x397

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – romanska takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till världens äldsta träkonstruktioner i bruk. I denna utställning ges besökaren en inblick i en annars fördold värld. Med foton lyfts 20 av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrktak fram – ett axplock från Skara stifts nyligen genomförda inventering.

Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Jönköpings länsmuseum, avslutar nu sitt projekt för Svenska kyrkan, om medeltida takstolar i Skara stift. Det blir både bokrelease och utställning.

http://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/dolda-rum-kyrkvindarnas-hemlighet/

https://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/2015/09/07/takkonstruktioner-i-bruk-sedan-snart-1000-ar-utstallning-och-bok-om-medeltida-kyrkotaklag-i-skara-stift/

Sockenkyrkogårdar – för döda och levande

Kungl. Vitterhetsakademien och Sockenkyrkonätverket inbjuder till seminariet

SOCKENKYRKOGÅRDAR – FÖR DÖDA OCH LEVANDE

Torsdagen den 15 oktober 2015 i Akademiens lokaler Villagatan 3 Stockholm

Program:

10.00 ​​
Välkomsthälsning, introduktion till förseminarium

10.15 – 12.00​
Redovisning av Sockenkyrkonätverkets verksamhet och bokprojekt. Diskussion om nätverkets fortsättning och arbetsformer.

12.00 – 13.00​
Lätt lunch i Akademiens matsal

13.00 – 13.15
​Sockenkyrkogårdarna, introduktion (Ulf Sporrong)

13.15 – 13.45
​På minnets stigar (Anita Theorell)

13.45 – 14.30​
Det gröna kulturarvet från medeltid till nutid (Elisabeth Svalin)

14.30 – 15.00
​Kaffepaus

15.00 – 15.45
​Från skvallertorg till minnespark – kyrkogårdarnas utveckling under tidigmodern tid (Göran Malmstedt)

15.45 – 16.30​
Graven som vanitassymbol, vilorum eller bortglömd – teologiska aspekter (Anders Jarlert)

16.30 – 17.00
​Avslutande diskussion. Rapporter om pågående kyrkogårdsinventeringar.

Medverkande:
Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria, Lunds universitet, Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet, Elisabeth Svalin, trädgårdshistoriker och kulturvetare, Anita Theorell, konstvetare och en av författarna till boken Minnets stigar (2001).
Anmälan senast 28 september till Helene Carson, Vitterhetsakademien (hcarson@vitterhetsakad.se). Deltagarantalet är begränsat till 40 pers. Seminariet och lunchen är kostnadsfri. Det är möjligt att delta enbart i seminariet kl. 13-17. Ange om deltagandet avser förmiddag, lunch, eftermiddag!

VÄLKOMNA!

Nya publikationer

Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år. Caroline Ranby, länge verksam som kyrkoantikvarie i Skåne, ger sin bild av landskapets kyrkor. Utgiven av Historiska media.

Tusen år till, utgiven av Svenska kyrkan (Verbum), vill göra det kyrkliga kulturarvet mer tillgängligt och angeläget. En blandad skara skribenter ger sin syn på kyrkorna och berättar om traditioner och symboler. Rikt illustrerad. Se vidare presentationen på Verbums hemsida.

Uppsala domkyrka. Del VII. I serien Sveriges Kyrkor. Utgiven av Upplandsmuseet. Se vidare Upplandsmuseets hemsida om alla delar om domkyrkan.

3 500 kyrkor – Problem eller möjlighet 8 restaureringsexempel. Rapport över årets arbete vid kursen i Restaureringskonst, Kungl. Konsthögskolan. Rapporten, som skisserar möjliga restaureringinsatser för ett antal kyrkor i Stockholmstrakten, finns att ladda ned på Konsthögskolans hemsida.

De kyrkliga kulturarven – aktuell forskning och pedagogisk utveckling blir först ut i en ny bokserie utgiven av Uppsala universitet. Serien kallas Acta Universitatis Upsaliense. Arcus Sacri.

Boken tar bland annat upp den konstvetenskaplig forskningen om kyrkor. När ämnet etablerades var kyrkor ett huvudområde, men numera är rollen mindre. En naturlig utveckling, eller något att beklaga? Och vad betyder det för vården av kyrkorna?

de-kyrkliga-kulturarven