Kyrkbyn som kulturreservat?

Dala miljö

Detalj från kyrkomiljön i Dala, Västergötland. Foto: Robin Gullbrandsson.

I ett debattinlägg i kommande nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift föreslår författaren och kulturhistorikern Martin Giertz att de sista sammanhållna sockenkyrkomiljöerna bör skyddas genom att inrätta åtminstone ett kulturreservat i varje stift.

Debattartikeln kan läsas i sin helhet här:

Kyrkbyn som kulturreservat