Ny bok om kyrkorestaureringar och kommande föreläsningar

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven

Program våren 2018

1 februari 14.15–16.00 sal 2-0028

Vackert och värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880–1930

Textilantikvarie fil.dr. Margareta Ridderstedt presenterar sin avhandling framlagd SU 2017.

 

16 februari 15.15–16.30 Universitetshuset, sal I

Medeltidskyrkornas modernisering

Bokrealese av fil.dr. antikvarie Anna Elmén Bergs arbete. I boken analyseras

1900-talets kyrkorestaureringar främst ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv

med fokus på åtta medeltida stenkyrkor i Luleå stift

Anmälan om deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se senast fred. 9 febr.

FFKK_AEBerg-BookreleaseVT2018-

 

15 mars 10.15–12.00 sal 2-0028 Obs förmiddagstid!

Storstädning, friläggning och stabilisering.

Lunds domkyrka i Axel Nyströms och Carl Georg Brunius händer 1830–60

Docent Henrik Ranby, lektor i Kulturvård, Göteborgs universitet, presenterar sin del av det stora forskningsprojektet kring Lunds domkyrka.

 

22 mars 11.15–16.00 Ritsalen, högst upp i hus 4

Kyrkbänkar som inredning i gudstjänstrummet

– historia, funktion, estetik och praktik

En workshopdag med föreläsningar, kortare inlägg och diskussioner. Lunch serveras.

 

12 april 14.15–16.00 Västerås domkyrka

Exkursion till Västerås domkyrka

FFKK besöker under ledning av kulturarvssamordnare John Rothlind katedralens

kyrkorum med dess altarskåp samt skattkammaren och diskuterar

presentation och förmedling av kyrkligt kulturarv.

 

24 maj 14.15–16.00 sal 2-0028

Strängnäs domkyrkoberg – vision och konkretion

Domprosten Christofer Lundgren, Strängnäs, presenterar det stora projektet kring Strängnäs domkyrka med omgivningar.

Mer detaljerad information kommer att skickas ut inför varje programpunkt.

Var vänlig anmäl ditt deltagande till anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se