Nya publikationer

Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år. Caroline Ranby, länge verksam som kyrkoantikvarie i Skåne, ger sin bild av landskapets kyrkor. Utgiven av Historiska media.

Tusen år till, utgiven av Svenska kyrkan (Verbum), vill göra det kyrkliga kulturarvet mer tillgängligt och angeläget. En blandad skara skribenter ger sin syn på kyrkorna och berättar om traditioner och symboler. Rikt illustrerad. Se vidare presentationen på Verbums hemsida.

Uppsala domkyrka. Del VII. I serien Sveriges Kyrkor. Utgiven av Upplandsmuseet. Se vidare Upplandsmuseets hemsida om alla delar om domkyrkan.

3 500 kyrkor – Problem eller möjlighet 8 restaureringsexempel. Rapport över årets arbete vid kursen i Restaureringskonst, Kungl. Konsthögskolan. Rapporten, som skisserar möjliga restaureringinsatser för ett antal kyrkor i Stockholmstrakten, finns att ladda ned på Konsthögskolans hemsida.

De kyrkliga kulturarven – aktuell forskning och pedagogisk utveckling blir först ut i en ny bokserie utgiven av Uppsala universitet. Serien kallas Acta Universitatis Upsaliense. Arcus Sacri.

Boken tar bland annat upp den konstvetenskaplig forskningen om kyrkor. När ämnet etablerades var kyrkor ett huvudområde, men numera är rollen mindre. En naturlig utveckling, eller något att beklaga? Och vad betyder det för vården av kyrkorna?

de-kyrkliga-kulturarven