Kategoriarkiv: Publikationer

Sockenkyrkoprojektets rapport om Skåne

Skanerapport

Rapporten Skåne – landskapets kyrkor är klar. Boken ger en både gedigen och omfångsrik presentation av kyrkornas arkitektur och plats i miljön.

De sju författarna analyserar det kyrkliga landskapets förändring från medeltid till 1900-tal, och med hjälp av tematiska kartor och diagram placeras de skånska kyrkorna i ett större sammanhang.

Det mångåriga forskningsprojektet har i och med Skånerapporten presenterat ytterligare en pusselbit i sin ambition att ge en översiktlig beskrivning av landets kyrkor. Rapporten kan köpas via Riksantikvariämbetets hemsida, som print-on-demandtryck.

Men den kan också laddas ned kostnadsfritt i pdf-format. På hemsidan finns också Sockenkyrkoprojektets rikstäckande rapport Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria.

Nya publikationer

Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år. Caroline Ranby, länge verksam som kyrkoantikvarie i Skåne, ger sin bild av landskapets kyrkor. Utgiven av Historiska media.

Tusen år till, utgiven av Svenska kyrkan (Verbum), vill göra det kyrkliga kulturarvet mer tillgängligt och angeläget. En blandad skara skribenter ger sin syn på kyrkorna och berättar om traditioner och symboler. Rikt illustrerad. Se vidare presentationen på Verbums hemsida.

Uppsala domkyrka. Del VII. I serien Sveriges Kyrkor. Utgiven av Upplandsmuseet. Se vidare Upplandsmuseets hemsida om alla delar om domkyrkan.

3 500 kyrkor – Problem eller möjlighet 8 restaureringsexempel. Rapport över årets arbete vid kursen i Restaureringskonst, Kungl. Konsthögskolan. Rapporten, som skisserar möjliga restaureringinsatser för ett antal kyrkor i Stockholmstrakten, finns att ladda ned på Konsthögskolans hemsida.

De kyrkliga kulturarven – aktuell forskning och pedagogisk utveckling blir först ut i en ny bokserie utgiven av Uppsala universitet. Serien kallas Acta Universitatis Upsaliense. Arcus Sacri.

Boken tar bland annat upp den konstvetenskaplig forskningen om kyrkor. När ämnet etablerades var kyrkor ett huvudområde, men numera är rollen mindre. En naturlig utveckling, eller något att beklaga? Och vad betyder det för vården av kyrkorna?

de-kyrkliga-kulturarven