Sockenkyrkonätverket blir ideell förening

Ledningsgruppen för sockenkyrkonätverket har efter moget överväganade kommit fram till beslutet att bilda Föreningen Sockenkyrkonätverket. Det har visat sig svårt att agera och verka som ett nätverk i större samarbeten eller för att söka projektmedel och ta emot ekonomiska bidrag. Vi har sett detta beslut som en viktig och strategisk förutsättning för att kunna bidra till en bredare förståelse för sockenkyrkornas långsiktiga bevarande.

I februari tillsattes en interimsstyrelse bestående av Sten Rentzhog, Ingrid Sjöström ochBarbro Mellander med uppdrag att planera för ett årsmöte under hösten 2019. Det finns för tillfället inga planer på att ta ut några medlemsavgifter utan det primära med föreningsbildningen är att få till stånd en juridisk person med organisationsnummer. Det är ledningsgruppens förhoppning att alla som idag är med i nätverket har ett fortsatt engagemangför frågorna och vill övergå till att bli medlemmar i Föreningen sockenkyrko-nätverket.

Ni som inte önskar bli medlemmar i föreningen ombeds höra av er och meddela detta med via mejl till karinskoglund64@gmail.com

Information om föreningsbildningen kommer att mejlas ut till nätverkets nuvarande medlemmar i mars/april 2019.