Senioruniversitetets kyrkvandringar

Hösten 2019 ger Senioruniversitetet i Stockholm en femte termin kyrkvandringar i Stockholm under rubriken Kyrkornas hemligheter. Serien startade hösten 2017 på initiativ av Medströms bokförlag, som givit ut boken ”Kyrkornas hemligheter – Stockholm”. Att seriens 60 platser snabbt fulltecknats varje termin visar ett glädjande tecken på att intresset för våra kyrkor ännu är stort. Man kan hoppas att Senioruniversitetet i andra städer, t.ex. Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå, tar upp idén – där finns ju många ytterst sevärda kyrkor att visa!