Sockenkyrkoprojektets rapport om Skåne

Skanerapport

Rapporten Skåne – landskapets kyrkor är klar. Boken ger en både gedigen och omfångsrik presentation av kyrkornas arkitektur och plats i miljön.

De sju författarna analyserar det kyrkliga landskapets förändring från medeltid till 1900-tal, och med hjälp av tematiska kartor och diagram placeras de skånska kyrkorna i ett större sammanhang.

Det mångåriga forskningsprojektet har i och med Skånerapporten presenterat ytterligare en pusselbit i sin ambition att ge en översiktlig beskrivning av landets kyrkor. Rapporten kan köpas via Riksantikvariämbetets hemsida, som print-on-demandtryck.

Men den kan också laddas ned kostnadsfritt i pdf-format. På hemsidan finns också Sockenkyrkoprojektets rikstäckande rapport Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria.